Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Praktisk information

En tonåring med en longboard vid solnedgången.

 

 -  

Ledighet

För ledighet finns en speciell ledighetsblankett att hämta vid expeditionen på skolan.

I Sverige råder skolplikt till och med den termin man fyller 16 år. Det gäller oavsett om eleven går i
kommunal eller fristående skola. Det innebär att barnets föräldrar/vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om elever uteblir från undervisningen riskerar de att inte nå skolans kunskapsmål. Skolan ser mycket allvarligt på om elev utan giltigt skäl uteblir från undervisningen.

Ledighet upp till 10 skoldagar beslutas av rektor enligt Grundskoleförordningen 6 kap 8 §.
Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta vid skolans expedition. Ledigheten beviljas alternativt avslås av ansvarig lärare.

För information om när eleverna är lediga se:
Terminer och lov

För ledighetsansökan se:
Blanketter

 - Tillbaka  -    Upp  -