Hoppa till textinnehållet -  - Till startsidans aktuella information - 
Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola - till startsidan - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Praktisk information

Västerås

 

 -  

Frånvaroanmälan

Gymnasieskolan är en frivillig skola men närvaron är obligatorisk för den elev som antagits till utbildningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Västerås har tagit ett beslut om att alla gymnasieelever i Västerås måste skaffa läkarintyg om de är sjuka längre än sju sammanhängande dagar eller fler än sex tillfällen per läsår.

Ogiltig frånvaro (gäller även enstaka ämnen) medför att detta anmäls till Centrala Studiestödsnämnden.

Anmälan

Kan du som elev inte delta i undervisningen anmäler du det till skolan. Detta görs via V-klass. Är du över 18 år så gör du det själv, annars är det vårdnatshavare som gör anmälan.

 

Kontakta gärna även din mentor och ge tid och orsak.

Se Vi på Carlforsskas Ekonomi - och Handelsskola/Lärare

 

Anmälan gäller endast en dag om ej annat anges. Frånvaro anmäls varje dag.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -