Hoppa till textinnehållet -  - Till startsidans aktuella information - 
Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola - till startsidan - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Så arbetar vi

Elev på Ekonomi och Handelsskolan

 

 -  

Så arbetar vi

All undervisning vid Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola präglas av det entreprenöriella lärandet. Hos oss definieras det som:

"En undervisning som tar sin utgångspunkt i elevens egna drivkrater och kreativa förmågor. Där eleven ges stor möjlighet att själv formulera mål och strategier för sin utbildning. Fokus ligger på att eleverna lär sig att utveckla nya idéer och att kunna omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Vi arbetar för att utveckla elevens ”ta-sig-församhet”."

Med en undervisning som bygger på det entreprenöriella lärandet ska vi varje dag kunna ställa denna fråga till eleven: Vad är meningsfullt för dig att använda skoldagen till, vad leder dig framåt i livet?

Vi arbetar med det entreprenöriella lärandet för att vi tror att det är det bästa sättet att arbeta för att eleverna skall utveckla dessa centrala förmågor:

  • Kreativitet/kunskap
  • Uthållighet
  • Reflektionsförmåga
  • Samarbetsförmåga
  • Ansvarstagande

Vi tror också att det entreprenöriella lärandet är en nyckel till att eleverna tillgodogör sig ämneskunskaper på djupet. Kunskapsuppdraget är centralt vid Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola. Vi tror att när eleven ser skolans ämnen i sitt naturliga sammanhang och de själva är involverade i att sätta mål och formulera strategier för sitt eget lärande tillägnar de sig också goda ämneskunskaper.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -