Hoppa till textinnehållet -  - 
Startsida - Edströmskas webbplats - 
Startsida -  | Anpassa -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Du är här Startsida -  /Gymnasieutbildning/Program/Flygteknikutbildningen/EASA

Avaition College of Swedens flagga

 

 -  

Aviation College of Sweden

Aviation College of Sweden (ACS) är en utbildningsorganisation på Edströmska.

Edströmska har av luftfartsstyrelsen fått godkännande att bedriva undervisning och examination enligt EU-reglementets så kallade Part-147.

Krav på Edströmska

Part-147 ställer i detalj upp de krav som skolan måste uppfylla. Det handlar bland annat om:
- skolans ledning
- ledningspersonal
- instruktörer (lärare)
- lokaler
- utrustning
- kurser

Det finns också krav på utbildningsprocedurer och examinationsprocedurer samt hur skolan ska genomföra sin kvalitetssäkring.

Skolans ledning

Skolan leds av en Accountable Manager, som har det övergripande ansvaret.

Under Accountable Manager finns:
- Quality Manager, utbildningens kvalitetssäkring
- Training Manager, utbildningens planering och
   genomförande
- Examination Manager, ansvarar för hur
  examinationer planeras och genomförs

Accountable Manager EASA Part 147
Emma Widen
emma.widen@vasteras.se
Tel. +46(0)21-39 75 02

Quality Manager EASA Part 147
Sami Häkkilä
Sami.hakkila@vasteras.se
Tel: +46(0)21- 39 75 20

Training Manager EASA Part 147
Per Jansson
Per.jansson@vasteras.se
Tel: +46(0)21-397514
Mob. +46(0)76- 5693599

Examination Manager EASA Part 147
Jimmy Mårts
Jimmy.marts@vasteras.se
Tel: +46(0)21-397568
Mob. +46(0)76-5694509

MTOE, Edströmskas regelverk

All verksamhet i skolan beskrivs i en utbildningshandbok, en så kallad MTOE (Maintenace Training Organisation Exposition).

Denna MTOE är godkänd av Transportstyrelsen och utgör därmed regelverket för Avition Collage of Sweden.

 - TillbakaTillbaka -   UppUpp -