Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - Hoppa till textinnehållet -  - 
Startsida - Edströmskas webbplats - 
Startsida -  | Anpassa -  | Kontakt -  | Webböversikt -  | English -  | Sök  - 
Du är här Startsida -  / Gymnasieutbildning - 
 - 

Edströmska - Gymnasieutbildning

lärare och elev

Aktuellt - Gymnasieutbildning

Program på Edströmska

För mer information, se vänstermenyn.

Examen efter nationellt program

En nyhet inom gymnasiet är att eleven kommer att ta en examen. På yrkesprogrammen kommer eleverna att ta en yrkesexamen. Det innebär att man är redo för vanligt förekommande arbetsupp-gifter inom sin valda inriktning.

 -