Vad händer när ett samhälle blir utan elektricitet?

Det är 27 minusgrader ute. Ihärdig och kraftig kyla har under flera dagar gjort att hela Sveriges

elförsörjning har slagits ut. Vad gör vi?

Det scenariot* var grunden för en stor övning som genomfördes 2010 med deltagare från Västerås stad, Mälarenergi, räddningstjänsten, polisen, landstinget, näringslivet och frivilliga organisationer.

 

Händelseförloppet och vilka konsekvenser det kan få för medborgare och viktiga samhällsfunktioner beskrevs i tre filmer.

 

Filmerna har tagits fram av Västerås stad och Mälarenergi med ekonomiskt stöd från Svenska kraftnät.

 

* Mer detaljer kring det scenario som övningen utgår ifrån, finns att läsa längst ned på denna sida.

Första delen bygger på dagarna före och de händelser som leder fram till elavbrottet.

Den andra delen symboliserar konsekvenserna för samhället under det första dygnet.

Här framgår tydligt vårt beroende av elektricitet och vilka utmaningar samhället ställs inför.

Avslutande filmen speglar vidare konsekvenserna kommande 2-4 dygn när strömmen börjar komma tillbaka. Att återstarta ett havererat elnät är en stor utmaning.

Att hantera ett elavbrott är inte bara en uppgift från elbolagen. Det kräver en samverkan mellan alla samhällets aktörer.

 

Skulle ni vilja öva er organisation på det scenario som har beskrivits ovan?

Västerås stad och Mälarenergi har ett färdigt övningskoncept.

Kontakta Västerås stads Trygghet och Säkerhetsenhet: sakerhet@vasteras.se

Observera att scenarionas långvariga elavbrott är extrema och är mer för att åskådliggöra de konsekvenser som kan uppstå för samhället och inte sannolikheten för att ett sådant här långvarigt elavbrott kan ske.