Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Frimanska - professionell och nära - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  |  - English
 

Aktuellt

Namnbyte 1 juli

1 juli 2018 kommer Frimanska vuxenutbildning att byta namn till Vux Lärresurs. Vux Lärresurs är en stödenhet inom kommunen för individer med behov av särskilt stöd för att nå sina studiemål.

En ny hemsida kommer att presenteras i början av juli och nytt material kommer att tas fram i samband med namnbytet.

 

Pedagogisk kartläggning

Besöket bokar du via:
VUC, Vuxenutbildningscentrum
Ingenjör Bååths gata 17
722 12 Västerås
VUC

Frimanskas vuxenutbildning erbjuder

  • Lärvux - tidigare Särvux (särskild utbildning för vuxna)
  • Bearbetning Läs- och skrivsvårigheter
  • Engelska repetitionskurs 7-9
  • Matematik bearbetningskurs
  • Matematik repetitionskurs 7-9

Kurser för dig med läs- och skrivsvårigheter alt. matematiksvårigheter:

  • Svenska grundläggande 4-9
  • Engelska grundläggande
  • Matematik grundläggande 4-9

Vill du lyckas i dina studier hittar du vägen hos oss på Frimanskas vuxenutbildning!

 -