Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information -  - 
Fyrtornets förskola - en förskola i framkant. - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 - 

Fyrtornets förskola

Fyrtornets förskola

Fyrtornets förskola är belägen nere på Lillåudden vid Mälaren. Vi har fina ytor som lockar till lek. Förskolan är uppdelad på två plan. Vi har två härliga gårdar att leka på när vi inte går iväg till grönområden och lekplatser som finns i vår närhet. Varmt välkomna att besöka oss för en närmare titt!

Vi kommer att ha behov av att rekrytera barnskötare för vikariat, till sommaren och ett år framåt i tiden.

Aktuellt

Öppet hus på Fyrtornet

Nyligen hade Fyrtornet öppet hus för besök för ALLA som ville se hur vi har det. Vi fanns till hands för att svara på eventuella frågor. Eftersom det var många som kom har vi beslutat att återkomma med ytterligare ett tillfälle:
3 december mellan klockan 16-17.
Välkomna!

Öppet hus på Tritons förskola

2 december är det Öppet hus i Tritons förskola. Ni som ska var med i vår julförskola kan ta tillfället i akt att bekanta er med Triton då. Välkomna!

Sommarförskola

Veckorna 28-31 är Fyrtornet stängd. Vi erbjuder sommarförskola på Tritons förskola.

Fyrtornets ledord

Förskolan arbetar med kommunikation i ett socialt sammanhang, att ha roligt och kunna samspela oavsett kommunikativ förmåga.

Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för den pedagogiska verksamheten.

Samarbete vid datorer.

"Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver."
Lpfö 98, rev. 2016, s. 6
 -