Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Håkantorps förskola - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Hälsa och miljö

Foto på Grön flagg

Boets träd - Björken som barnen följer under ett år.

 

 -  

Grön Flagg och hållbar utveckling

Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har i uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

För förskolor/skolor är ett arbete för Grön Flagg en del i den hållbara utvecklingen.

Hela Håkantorpsenheten samarbetar för att behålla utmärkelsen Grön Flagg. Bland annat källsorterar vi våra sopor och har återkommande städveckor under året. I förskolan strävar vi efter att på ett roligt och lekfullt sätt inspirera barnen till varsamhet med naturens gåvor. Det är viktigt att väcka omsorg, förståelse och intresse för naturen redan i tidig ålder. Vi genomför någon/några aktiviteter årligen som då redovisas tillsammans med skolans arbete.

Hållbar utveckling handlar även om empati och förståelse för andra människor. Vi arbetar för att utveckla omsorg om och hänsyn till andra människor. Vi försöker att alltid vara medvetna och goda förebilder för barnen då vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Läs mer om Grön Flagg:
Hållbar utveckling för barn och unga - Håll Sverige Rent

 - Tillbaka  -    Upp  -