Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
kulturskolan - till startsidan - 
 - Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta - Sök - 
Väg till huvudområdet Startsida -  / Praktisk information

Västerås kulturskola

 

 -  

Anmälan/Avanmälan

Anmälan

Du som vill anmäla dig till Kulturskolan gör det via länkarna nedan.
När ansökan avser höstterminen ska ansökan vara inskickad senast 31 mars för en bättre placering i kön.

Anmälan

Studieförberedande linje, anmälan

Växkraft, anmälan

Avanmälan

Platsen har du i Kulturskolan ända tills du själv säger upp den. Om du vill säga upp platsen ska du göra det innan respektive termin börjar.
För att avslutas; ring eller mejla till Kulturskolans
expedition, se telefonnummer och mejladress längst ner på sidan.

Anmälningsblanketten ska användas av elev som inte går i Kulturskolan eller om du redan går på något ämne och vill anmäla dig till ytterligare något ämne. Använd alltid en anmälningsblankett per ämne. Ytterligare blanketter finns även på Kulturskolans expedition.

Antagning

När du blivit antagen och tilldelats en plats, får du meddelande om detta. Du står annars kvar i kön tills du kommer på tur eller själv säger ifrån. Om du hör av dig kan vi hjälpa dig att hitta andra alternativ där kön inte är så lång.

Antagnings- och köhantering sker enligt politiskt beslut, i första hand utifrån anmälnings- och födelsedatum. Anmälan är bindande för läsåret. Innan höstterminens början kommer en kallelse till upprop då dag och tid för lektionen bestäms. De ämnen, som redan har fastlagda lektionstider kallar direkt till första lektion. Lektionerna sker vanligtvis kontinuerligt en gång per vecka.

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -