Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
kulturskolan - till startsidan - 
 - Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta - Sök - 
Väg till huvudområdet Startsida -  / Praktisk information

Västerås kulturskola

 

 -  

Avgifter

 • Faktura för terminsavgiften skickas ut i oktober för höstterminen och i mars för vårterminen.
 • När du börjar ett nytt ämne på Kulturskolan får du gå de två första gångerna gratis. Om du inte vill fortsätta, måste du meddela expeditionen innan den tredje lektionen. Om du inte meddelar i tid tar vi ut full terminsavgift.
 • Du som redan går en kurs men inte vill fortsätta måste meddela expeditionen innan respektive termin börjar. Om du inte meddelar i tid tar vi ut full terminsavgift.
 • Skolan stämmer av med läraren om vilka lektioner man varit på innan faktura skickas ut.

 

Anmälan till Västerås Kulturskola

________________________________________

Terminsavgiften 2017 för Kulturskolans kurser är 750 kr utom för nedanstående ämnen.
Observera att dessa avgifter bara gäller under vår- och höstterminen 2017.

 • Balettelevskolan, för aktuell terminsavgift se Studieförberedande/Balettelevskolan
 • Bild och Form, 850 kr
 • Dans för vuxna, se längre ner för mer information
 • Keramik, 850 kr
 • Konstlinjen, 1500 kr
 • Kör, 375 kr för ny elev. Ingen avgift för dig som betalar för annan kurs här på Kulturskolan.
 • Musikal, äldre 1400 kr
 • Musikal, mellan 950 kr
 • Musikal, yngre 750 kr
 • Musiklinjen, 2250 kr
 • Orkester, 375 kr för ny elev. Ingen avgift för dig som betalar för annan kurs här på Kulturskolan.
 • Rytmikkör, 375 kr
 • Suzukifiol, suzukiviola, suzukicello, suzukipiano, suzukitrumpet och suzukitvärflöjt 950 kr
 • Teaterlinjen, 2250 kr
 • Teckna/måla, 850 kr

Syskonrabatt

Vi har ett system med syskonrabatt (som är folkbokförda på samma adress) som innebär:
1 barn: Full avgift

2 eller fler barn:
Barn 1 = Full avgift. Som barn 1 räknas det syskon som har den sammanlagt (ett eller flera ämnen) högsta avgiften.

Barn 2, 3 osv = Syskon 2, 3 osv. får 50 % rabatt på avgiften. Om dessa syskon går på flera ämnen ges rabatt på ett ämne, dvs. det ämne som har den lägsta avgiften.

Avgifter för vuxna
Utbudet för vuxna ska vara självbärande därför växlar avgiften mellan olika verksamheter. För mer information ta kontakt med expeditionen.

Entréavgifter

Kulturskolan ger under läsåret ett antal konserter, föreställningar m.m. där eleverna medverkar. Vid några av dessa tas en entréavgift ut.

Avgiftsbefrielse

Enligt beslut i Kultur- och fritidsnämnden 1997-05-12 kan avgiftsbefrielse beviljas om föräldrarnas sammanlagda förvärvsinkomst enligt slutskattsedel föregående år understiger tre basbelopp.
För mer information, vänd er till expeditionen 021-39 19 50.

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -