Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
kulturskolan - till startsidan - 
 - Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta - Sök - 
Väg till huvudområdet Startsida -  / Praktisk information

Växhuset

 

 -  

Terminer och lov

Läsåret 2016-2017

Hösttermin: 31 aug - 21 dec 2016
Vårtermin: 11 jan - 9 juni 2017 eller efter överenskommelse med lärare.

Höstlov vecka 44, sportlov vecka 9, påsklov vecka 15
sam lovdag 26 maj och 5 juni 2017

Under läsåret kan lektioner ställas in på grund av lärares studiedagar eller andra aktiviteter på Kulturskolan. Din lärare ger information om vilka dagar det gäller.

Lektioner

Eleverna erbjuds minst 28 lektionstillfällen på ett läsår. Uppvisningar, konserter och föreställningar räknas också som lektionstillfällen. Den lektionstid som du får vid läsårsstarten gäller hela läsåret om du och din lärare inte kommer överens om annat.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -