Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Vi på Lidmanska gymnasiet

Stenar på varandra på en stenstrand.

 -  

Stödteam

Gymnasiesärskolans stödteam ska fungera som en resurs för särskolans nationella och individuella program.

Med den samlade kompetens som finns i teamet erbjuder vi det stöd som kan behövas under skoltiden, såväl till elever, föräldrar som personal.

Vi finns centralt placerade i Lidmanska gymnasieskolans lokaler på Mälardalens högskola. Vi besöker dessutom regelbundet de nationella programmen på de olika gymnasieskolorna.


För mer information se:

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -