Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Luktärtens förskola  - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Aktiviteter

fotmålning

"Barn söker och erövrar kunskap genom lek,
socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."

Lpfö 98, rev. 2010, s.6-7

 -  

Skapande

Skaparglädjen är stor hos barn och får stort utrymme i den dagliga verksamheten. Ett sätt är att arbeta i projekt där skapande aktiviteter i olika former ges stor plats.

På varje avdelning finns en ateljé där barnen kan skapa med olika material, dom kan måla, rita, klippa och klistra samt arbeta med lera.

"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många utrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama."

Lpfö 98, rev 2010 sidan 10

 

 

 

 - Tillbaka  -    Upp  -