Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Naturskolan Asköviken - 
Kontakt -  | Webbkarta |  - Sök - 

Här bokar du in ett besök till din klass/barngrupp. Våra teman presenteras under Pedagogens sidor. Varje klass/grupp får komma/boka 1 gång per termin.

Faktaruta

Naturskolan Asköviken

Naturskolan Asköviken ger elever i Västerås möjlighet att lära sig om naturen ute i naturen. Här kan elever få kunskap om natur och miljö genom att iaktta, upptäcka och experimentera.

Pedagogiska skolgårdar

Stöttar och inspirerar förskolor och skolor i Västerås i arbetet att skapa pedagogiska utemiljöer. Ger även möjlighet för förskolor och skolor att söka bidrag till pedagogiska utvecklingsprojekt i utemiljön.

Kreativt återanvändningscenter

Centret är en mötesplats för Västerås förskolepedagoger där det erbjuds workshops, pedagogiska träffar, utbildningar och inspiration. På centret ses det återanvända materialet och miljön som inspiration för lärandet.

Miljösamordnare

Miljösamordnarna stöttar Västerås förskolor och skolor i deras arbete med hållbar utveckling.

 -  
Välkommen till Naturskolan Asköviken!

Naturskolan Asköviken

Består av Naturskolan, Pedagogiska skolgårdar, Kreativt återanvändningscenter och Miljösamordnare.

Aktuellt

Kvällarna blir allt mörkare och på fälten samlas gäss och tranor. Löven börjar gulna och falla av träden. Hösten är här och med den även en hel del spännande aktiviteter!

Öppet Hus: Euro Birdwatchday den 1 oktober klockan 09.00-14.00. Vill ni vara med och uppleva höstens flyttfågel streck? Nu har ni chansen när naturskolans guider hjälper er att hitta rätt. Fågeltornet är bemannat av ornitologer från Västmanlands Ornitologiska förening. Familjeguidning ut till hackspettens rike, ekologiska lekar och annat roligt vid huset. Välkomna!

Läs mer om programmet här!

 

Nytt tema för högstadiet och gymnasiet: ”Beteendestudier”

Mycket återstår att kolla upp men vi hoppas kunna erbjuda högstadieklasser och gymnasieklasser en möjlighet att jobba med praktisk etologi. Genom beteendestudier på guppy kan ni arbeta med frågeställningar kring naturligt urval, forskningsetik och naturvetenskapliga arbetssätt. Håll utkik på vår hemsida framöver!

Välkomna att delta i Västerås 2030 läsår 17/18

Låt era elever bidra med ett spännande projektarbete om Västerås framtid – ett ypperligt sätt att arbeta med hållbar utveckling. De kommer att fördjupa sig i konkreta miljö- och samhällsplaneringsfrågor som visas upp i ett Rådslag som innefattar även en utställning med presentation. Eleverna får chansen att nå ut med sina idéer och funderingar kring ett hållbart Västerås i framtiden där politiker och tjänstemän bjuds in. Därmed blir elevernas projektarbete ”på riktigt” då det finns chans att delar av deras visioner kan tas med i stadsplaneringen för framtiden. Projektarbetet riktar sig till elever i år 8-9 och gymnasiet.

När: Upptakt för lärare under oktober 2017 och slutredovisning i mars 2018. Kickoff för eleverna i januari 2018. Projektarbete på den egna skolan (januari-mars).  

Var: Rådslaget är på Mälardalens högskola mars 2018.

Hur: Eleverna arbetar i grupper med sina valda områden (geografiska eller tematiska) inom området ”Vår Stad 2030”. Lärarhandledning finns. Stöd och hjälp erbjuds av Naturskolans personal under hela processen.

Intresseanmälan skickas till: naturskolan@vasteras.se

Höstens bokningsschema

Höstens bokningsschema för Naturskolan ligger öppen för bokning, platserna försvinner i rasande fart- Boka besök!

Pedagogiska skolgårdar

Nästa ansökningstillfälle för pedagogiska skolgårdar är i 15 september 2017. Amnälningasblankett och villkor för ansöka finns under fliken Pedagogiska skolgårdar.

Nätverksträffar

18 oktober kl. 16:00-18:00: Växtlighet på skolgården, inbjuden föreläsare är Per Bürger från Bürgers växtgård i Köping. (Anmälan senast 11 oktober)
Plats: Naturskolan Asköviken

19 april kl.16:00-18:00
Förutsättningar för utomhusundervisning.
Plats: Återkommer vi med.

30 maj kl. 16:00-18:00 Växthusodling med barn.
Plats: Slottsträdgårdens förskola

För mer information se: Pedagogiska skolgårdar

Kreativt återanvändningscenter

Nu finns vårens kursutbud att boka in sig på.
För mer information ta kontakt med Kreativt återanvändningscenter.
Välkommen!

Giftfri förskola

Välkommen till föreläsning om Giftfri förskola på Kreativt återanvändningscenter. För mer information, kontakta Kreativt återanvändningscenter.

Miljösamordnare

 

Nätverksträffar Framtidens Mat

Förskolan: 18 september och 22 januari och kl. 16-18

Grundskolan/Gymnasieskolan: 19 september och 23 januari och kl. 16-18

Anmälan sker till Linda Sporrong:naturskolan@vasteras.se en vecka innan träffen.

Inspirationsträff Grön Flagg

10 oktober kl. 16-18

Anmälan sker till Linda Sporrong:naturskolan@vasteras.se senast 3 oktober.

 -