Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Naturskolan Asköviken - 
Kontakt -  | Webbkarta |  - Sök - 

Här bokar du in ett besök till din klass/barngrupp. Våra teman presenteras under Pedagogens sidor. Varje klass/grupp får komma/boka 1 gång per läsår.

Faktaruta

Naturskolan Asköviken

Naturskolan Asköviken ger elever i Västerås möjlighet att lära sig om naturen ute i naturen. Här kan elever få kunskap om natur och miljö genom att iaktta, upptäcka och experimentera.

Pedagogiska skolgårdar

Stöttar och inspirerar förskolor och skolor i Västerås i arbetet att skapa pedagogiska utemiljöer. Ger även möjlighet för förskolor och skolor att söka bidrag till pedagogiska utvecklingsprojekt i utemiljön.

Kreativt återanvändningscenter

Centret är en mötesplats för Västerås förskolepedagoger där det erbjuds workshops, pedagogiska träffar, utbildningar och inspiration. På centret ses det återanvända materialet och miljön som inspiration för lärandet.

Miljösamordnare

Miljösamordnarna stöttar Västerås förskolor och skolor i deras arbete med hållbar utveckling.

 -  
Välkommen till Naturskolan Asköviken!

Naturskolan Asköviken

Består av Naturskolan, Pedagogiska skolgårdar, Kreativt återanvändningscenter och Miljösamordnare.

Aktuellt

Naturskolans nyhetsbrev hösten 2018

Nyheter från Naturskolan, Pedagogiska skolgårdar och miljösamordnare.

NYHETSBREV augusti 2018

 

Öppet Hus:

31 augusti kl. 20-24, Bat Night följ med ut och leta efter nattens luftakrobater.

1 september kl. 9-14 Öppet hus med familjedag. Följ med på upptäcksfärd i småkryens spännande värld. Både på landoch i vattnet.

7 oktober kl.9-14 Öppet hus i samband med World birdwatch day. Det bjuds på både fågel- och familjeguidnig, naturpyssel och fågelquize.

 

Läs mer om programmet här!

 

Nu finns hösten bokningskalender öppen för nya bokningar. Klicka på gröna rutan "Boka skolbesök" till vänster så kommer ni dit.

 

Välkomna att delta i Västerås 2030 läsår 17/18

Låt era elever bidra med ett spännande projektarbete om Västerås framtid – ett ypperligt sätt att arbeta med hållbar utveckling. De kommer att fördjupa sig i konkreta miljö- och samhällsplaneringsfrågor som visas upp i ett Rådslag som innefattar även en utställning med presentation. Eleverna får chansen att nå ut med sina idéer och funderingar kring ett hållbart Västerås i framtiden där politiker och tjänstemän bjuds in. Därmed blir elevernas projektarbete ”på riktigt” då det finns chans att delar av deras visioner kan tas med i stadsplaneringen för framtiden. Projektarbetet riktar sig till elever i år 8-9 och gymnasiet.

När: Upptakt för lärare under oktober 2017 och slutredovisning i mars 2018. Kickoff för eleverna i januari 2018. Projektarbete på den egna skolan (januari-mars).  

Var: Utställningen och rådslaget är på Mälardalens högskola 20 mars 2018.

Hur: Eleverna arbetar i grupper med sina valda områden (geografiska eller tematiska) inom området ”Vår Stad 2030”. Lärarhandledning finns. Stöd och hjälp erbjuds av Naturskolans personal under hela processen.

Intresseanmälan skickas till: naturskolan@vasteras.se

 

Pedagogiska skolgårdar

Nästa ansökningstillfälle för pedagogiska skolgårdar är 1 september 2018. Amnälningasblankett och villkor för ansöka finns under fliken Pedagogiska skolgårdar.

Nätverksträffar

Växthusodling med barn. Vi ses på Slottsträdgårdens förskola och får ta del av erfarenherna som dom fått i sitt arbete med barnen och växthuset på gården.

Datum och tid: 22 Augusti kl. 16-18

Plats: Slottsträdgårdens förskola

För mer information se: Pedagogiska skolgårdar

Kreativt återanvändningscenter

Nu finns vårens kursutbud att boka in sig på.
För mer information ta kontakt med Kreativt återanvändningscenter.
Välkommen!

Giftfri förskola

Välkommen till föreläsning om Giftfri förskola på Kreativt återanvändningscenter. För mer information, kontakta Kreativt återanvändningscenter.

Miljösamordnare

 

Nätverksträffar Framtidens Mat

Förskolan: 22 januari och kl. 16-18

Grundskolan/Gymnasieskolan:23 januari och kl. 16-18

Anmälan sker till Linda Sporrong:naturskolan@vasteras.se en vecka innan träffen.

Inspirationsträff Grön Flagg

Återkommer med datum och plats.

Anmälan sker till Linda Sporrong:naturskolan@vasteras.se senast 3 oktober.

 -