Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information och förändringar på webbplatsen. -  - 
Naturskolan Asköviken - 
Kontakt -  | Webbkarta |  - Sök - 

Här bokar du in ett besök till din klass/barngrupp. Våra teman presenteras under Pedagogens sidor. Varje klass/grupp får komma/boka 1 gång per läsår.

Faktaruta

Naturskolan Asköviken

Naturskolan Asköviken ger elever i Västerås möjlighet att lära sig om naturen ute i naturen. Här kan elever få kunskap om natur och miljö genom att iaktta, upptäcka och experimentera.

Pedagogiska skolgårdar

Stöttar och inspirerar förskolor och skolor i Västerås i arbetet att skapa pedagogiska utemiljöer. Ger även möjlighet för förskolor och skolor att söka bidrag till pedagogiska utvecklingsprojekt i utemiljön.

Kreativt återanvändningscenter

Centret är en mötesplats för Västerås förskolepedagoger där det erbjuds workshops, pedagogiska träffar, utbildningar och inspiration. På centret ses det återanvända materialet och miljön som inspiration för lärandet.

Miljösamordnare

Miljösamordnarna stöttar Västerås förskolor och skolor i deras arbete med hållbar utveckling.

 -  
Välkommen till Naturskolan Asköviken!

Naturskolan Asköviken

Består av Naturskolan, Pedagogiska skolgårdar, Kreativt återanvändningscenter och Miljösamordnare.

Aktuellt

 

Nytt tema!

Från urtid till nutid

Vill ni veta mer om varför landskapet runt oss ser ut som det gör? Då är detta temat för er! Vi tar oss från bergartsbildningen till nutiden genom att titta på spåren som finns i naturen.

Gå in på pedagogens sidor och läs mer.

 

Öppet Hus:

5 maj kl. 9-14. Öppet hus i samband med Fågelskådningens dag. Upplev fågellivet när det är som bäst tillsammans med naturskolans guider. Vid naturskolans hus finns det aktiviteter för hela familjen.

2 juni kl. 9-14. Försommar i Askövikens natur. Kom med ut i hagmarken och se vilka växter och djur som hör försommaren till. Njut av jungfrulin och tjärblomster eller smyg på strimlusen och krabbspindlarna.

18 augusti kl. 9-14 Askövikens småkryp. Öppet hus med familjedag. Följ med på upptäcksfärd i småkryens spännande värld. Både på land och i vattnet.

6 september kl. 20-ca 23. Bat Night. Följ med ut i sens sommarnatten och leta och pejla efter fladdermöss - vårt mest okända dägdjur. Du får på nära håll se vad fladdermössen äter med hjälp av lysande fällor och illaluktande beten.

6 oktober kl.9-14 Öppet hus i samband med World birdwatch day. Naturskolans hus är öppet för allmänheten där bjuds det på både fågel- och familjeguidnig, naturpyssel och fågelquize.

 

Läs mer om programmet här!

 

Nu finns vårens bokningskalender öppen för nya bokningar. Klicka på gröna rutan "Boka skolbesök" till vänster så kommer ni dit.

 

Välkomna att delta i Västerås 2030 läsår 18/19

Låt era elever bidra med ett spännande projektarbete om Västerås framtid – ett ypperligt sätt att arbeta med hållbar utveckling. De kommer att fördjupa sig i konkreta miljö- och samhällsplaneringsfrågor som visas upp i ett Rådslag som innefattar även en utställning med presentation. Eleverna får chansen att nå ut med sina idéer och funderingar kring ett hållbart Västerås i framtiden där politiker och tjänstemän bjuds in. Därmed blir elevernas projektarbete ”på riktigt” då det finns chans att delar av deras visioner kan tas med i stadsplaneringen för framtiden. Projektarbetet riktar sig till elever i år 8-9 och gymnasiet.

Evenemanget för 2019 har varit den 18 mars.

Tack alla elever, politiker, tjänstemän och alla andra som gjorde dagen till ett lyckat tillfälle att mötas och prata hållbar framtid.

 

När: Datum för 2020 meddelas senare

Var: Meddelas senare

Hur: Eleverna arbetar i grupper med sina valda områden (geografiska eller tematiska) inom området ”Vår Stad 2030”. Lärarhandledning finns. Stöd och hjälp erbjuds av Naturskolans personal under hela processen.

Vill ni vara med nästa gång?

Intresseanmälan skickas till: naturskolan@vasteras.se

 

Pedagogiska skolgårdar

Nästa ansökningstillfälle för pedagogiska skolgårdar är 1 mars 2019. Amnälningasblankett och villkor för ansöka finns under fliken Pedagogiska skolgårdar.

Nätverksträffar 2019

Är under planering. Mer information kommer

Datum och tid: Våren 2019

Plats: Skolgårdar och förskolgårdar i Västerås

För mer information se: Pedagogiska skolgårdar

Kreativt återanvändningscenter

Har fortsätter sitt uppskattade arbete med har fått en ny hemsida.

För att komma till den nya hemsidan följ länken nedan.

Kreativt återanvändningscenters nya hemsida

 

 

 -