Hoppa till textinnehållet -  - Till startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök - 
 Startsida -  / Pedagogens sidor
Om Naturskolan Asköviken - Askövikens naturreservat - Pedagogens sidor -  Barnens sidor - Om fåglar - Vi på Naturskolan - Guidade turer/Öppet hus - Butik - 
Här bokar du in ett besök till din klass/barngrupp. Våra teman presenteras under Pedagogens sidor. Varje klass/grupp får komma/boka 1 gång per läsår.
 - 

Pedagogens sidor

 

 -  

Pedagogiska skolgårdar

En pedagogisk skolgårdsmiljö är en utemiljö som byggts utifrån ett tänk kring lärande såväl som en miljö för rekreation. Det är en miljö där man lockas till att använda naturen som klassrum.

Se vårt bildspel:
Bildspel om Pedagogiska skolgårdar

Ansökan pedagogiska skolgårdar

Senaste ansökningsdatum är:
1 mars

Ansökan om pengar för projekt i Pedaogiska skolgårdar:
Ansökningsblankett - Pedagogiska skolgårdar (worddokument som öppnas i nytt fönster)

Vattenlek i ränna av tegelstenar Flicka i kålgården

Rapport av projekt skall lämnas in senast den 1 december för att ni ska kunna få era beviljade pengar. Rapportmall - Pedagogiska skolgårdar (worddokument som öppnas i nytt fönster)

Boka gärna in en inspirationsträff! Vi kan komma och hjälpa er att titta på möjligheterna på er gård eller för att hålla en kort inspirationsföreläsning för personalen.

Nätverksträff

Program för respektive nätverksträff presenteras senast 3 veckor innan träffarna. Välkomna med anmälan till naturskolan@vasteras.se

Träffar för 2019 är under planering. mer information kommer snart.

 


Kostnad

Workshop, föredrag och nätverksträffar är kostnadsfria. Även inspirationsträff är kostnadsfritt.

Anmäl er till Magdalena på e-post: magdalena.rehnberg@vasteras.se

Ansökan

Skolor och förskolor i Västerås har möjlighet att två gånger per år lämna in ansökan för att delta i projekt Pedagogiska skolgårdar. I projektet ingår inspiration och nätverksträffar, stöd och rådgivning från projektledarna på Naturskolan och ett mindre ekonomiskt bidrag till fysiska förändringar av miljön.

barn som leker på sin förskolegård bland vackra höstlöv

Bakgrund

Projektet Pedagogiska skolgårdar startade 2012 med pilotprojekt på en förskola och en skola, då höll Naturskolan i alla kontakter för att få erfarenheter av hur skolgårdsprojekt kan gå till.

2013 fick Naturskolan fortsatt förtroende av barn- och ungdomsnämnden att fortsätta med projektet till och med 2015. Naturskolan är samordnare, bidrar med råd, stöd och inspiration. Skolan/förskolan ansvarar själv för de fysiska åtgärderna med alla de kontakter det innebär. Idag har många enheter, både grundskolor och förskolor, beviljats medel genom projektet och har påbörjat en pedagogisk utveckling av sin utemiljö.        

Följande förutsättningar och principer gäller för ansökan:

  • Projektet ska bygga på delaktighet. Barn/elever och personal ska vara engagerade i förändringsarbetet. Gärna även föräldrar.
  • Fysiska åtgärder som utvecklar och berikar utemiljön prioriteras framför åtgärder av underhållskaraktär.
  • Medel kan i viss mån även sökas till pedagogiskt material att använda i utemiljön.
  • Åtgärder som bidrar till att öka möjligheterna att använda naturen som ett klassrum prioriteras.  
  • Medel beviljas ej till projekt som enbart handlar om ombyggnad/reparationer och annat som kan hänföras till investeringsbudgeten.

OBS! Endast skolor och förskolor i Västerås stad, kommunala och fristående kan ansöka om medel.

Genomförande

Projektet genomförs under innevarande kalenderår. Det betyder att ni bör ha gjort en del förarbete och funderingar innan ni skickar in ansökan. Kontakta gärna oss för inspiration inför ansökan. Ansökan ska vara så konkret som möjligt, där en ekonomisk kalkyl för projektet specificeras. Det finns ett ansökningsformulär som ni ska använda. Åtgärderna är relativt små och är tänkta som en start till en förändringsprocess som kan sträcka sig under flera år.

Cirka två veckor efter ansökningsdatumen ska ni ha fått ett svar om ni beviljats medel och hur mycket och kan då gå igång med era projekt. Ni ansvarar själva för att genomföra de åtgärder ni beviljats medel för, men vi finns till för stöd, råd och inspiration.

Utbetalning av beviljade medel

Ni ska skriva en kort rapport enligt rapportmall från ert projekt och skicka kopior på betalda fakturor till oss. Dessa ska vara oss tillhanda senast den 1 december, oavsett om ni söker i mars eller september. Ni gör samtidigt en internfaktura på den summa ni fått beviljat och använt, som vi betalar ut till er innan årsskiftet.  

Rapportmall (wordfil i nytt fönster)

Inspirationsträffar/Tematräffar

En till två gånger per år anordnar vi en träff där ni får mötas mellan enheterna, dela erfarenheter med varandra och inspireras kring möjligheterna med skolgårdsutveckling. Ofta har vi ett tema för träffen och alla skolor/förskolor i Västerås är välkomna att delta.

Vi har också viss möjlighet att komma ut till era respektive enheter på för att träffa skolgårdsgruppen, pedagoger, föräldraråd och liknande för att ge inspiration kring skolgårdens möjligheter. Kontakta oss för att boka en träff.  

Vattenbana

Projektledare

Projektledare för Pedagogiska skolgårdar är Magdalena Rehnberg. Kontakta dem via mejl om du vill veta mer eller har frågor:
Magdalena Rehnberg
magdalena.rehnberg@vasteras.se

lavendel och renfana i en fjärilsrabatt på skolgård Lummig förskolegård i fågelperspektiv

Inspirationsbilder

Klicka på bilden till höger så hittar du inspirationsbilder på pdf från förskolor och skolor med goda exempel på utformning av pedagogiska skolgårdsmiljöer.

Odlingstips

Låt det växa (pdf, nytt fönster)

Exempel från genomförda projekt

Här är rapporter och bildspel från några genomförda projket:

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -