Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information -  - 
Nybyggeskolan - Bygger för framtiden. - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  |  - English

 - 

Nybyggeskolan årskurs 7-9

Nybyggeskolan

Aktuellt

Intervju om vårt nya arbetssätt

I fredags var P4 Västmanland på Nybyggeskolan och intervjuade rektor Kerstin och två av våra elever i åk 9 om vårt nya arbetssätt med sammanhållen lektionstid. Du kan lyssna på inslaget genom att klicka på länken nedan.

Mer effektivitet och lugn med längre lektioner

Ny tidtabell för skolskjutsar från och med måndag 12 september

Ny tidtabell för hemturerna med skolbussen gäller från och med måndag 12 september. De nya tiderna finns under Praktisk information; där klickar du på Skolskjuts, bussar och tider.

Gymnasieinformation för vårdnadshavare år 9

Nybyggeskolan bjuder in till möte där skolans studie- och yrkesvägledare kommer att informera om det kommande gymnasievalet. Mötet är endast riktat till er som är vårdnadshavare till elever i årskurs 9. Eleverna får informationen i skolan.

Datum: torsdag den 22 september
Plats: Nybyggeskolans aula
Tid: Information utan tolk: kl. 18.00, information med tolk: kl. 19.00

Meddela ert barns mentor eller studie- och yrkesvägledaren om ni är i behov av tolk.

Rektors sommarbrev

Nu har sommaren kommit och elever och lärare fått ett välbehövligt sommarlov. Nybyggeskolan har nu återgått till att vara en 7-9-skola efter att i fyra år varit en 6-9-skola. Detta har inneburit att vi har organiserat om i arbetslagen. Arbetslag 6 har upphört och de elever som tillhört detta arbetslag har fått flytta in i ”stora” skolan och är placerade i arbetslag 7. Lokalen där arbetslag 6 har varit, kommer att lånas ut till mellanstadiet på S:t Gertrudskolan.

I samband med omorganisationen så har vi passat på att röra om i arbetslagen och skapat nya personalkonstellationer. Detta har föregåtts av diskussioner bland personalen under några år. På en skola finns det aldrig ett tillfälle att omorganisera utan att eleverna blir påverkade, vår omorganisation nu innebär att elever får byta en del lärare. Arbetslagen har fått bokstavsbeteckningar och grupperna kommer att ha samma beteckning (i arbetslag A kommer klasserna t.ex. att heta 7a1 och 9a1). Vi har jobbat mycket med överlämningar mellan lärare så att de nya lärarna ska ha en god bild av de elever som de ska undervisa i höst. Personalomsättningen i Västerås stad har varit något större i år än det brukar vara. Även Nybyggeskolans personalomsättning har varit större än vanligt. Omorganisationen har bidragit till detta då en del lärare har tagit tillfället i akt att söka sig vidare eftersom det ändå blir nytt på den gamla arbetsplatsen. Det är aldrig roligt att mista goda medarbetare men vi har lyckas bra med rekryteringar och vi är nästan i hamn med att fylla de vakanser som uppstått. Vi önskar våra gamla medarbetare lycka till med sina nya utmaningar och hälsar de nya medarbetarna välkomna till Nybyggeskolan!

En annan spännande förändring är att vi ska jobba med ”sammanhållen ämnestid” på skolan. Det innebär att man jobbar med längre lektionspass. I nuvarande system så har eleverna flera tillfällen av t. ex. svenska under en vecka, fr.o.m. hösten så ligger svenskan som ett pass. Fördelarna med detta system är att det blir ett lugnare tempo och eleverna får lättare att ”förstå vad de inte förstår” och det ger även utrymme till fördjupning. Skolor som arbetar enligt detta sätt upplever att det är betydligt mer tidseffektivt; spilltid i samband med start och stopp kan användas till undervisning istället. Farhågorna som brukar komma upp är vad som händer om en elev eller lärare är frånvarande den dagen det är t. ex. svenska. Erfarenheten säger då att det är lättare att ta igen 1-2 ämnen istället som nu, upp till 6 ämnen. Vi kommer att ha en tid i veckan då alla lärare finns tillgängliga för att stötta elever som varit frånvarande och även de elever som vill fördjupa sig kan utnyttja denna tid. Elevens val har tagits bort till förmån för detta. Musik och fotboll kommer att finnas som frivilliga alternativ utanför skoltid. Skoldagarna blir kortare men tyvärr är det svårt att undvika sovmorgnar för alla grupper. Vi kommer att jobba för att stötta eleverna som inte kan utnyttja sovmorgnar med att upplåta lokaler så att de kan använda denna tid till studier. Vi kommer även att freda lektionstiden så långt det är möjligt, genom att förlägga externa aktiviteter på sovmorgnar och håltimmar.

Vi hoppas att alla får en härlig sommar och ser fram emot en spännande höst med våra fina elever!

Kerstin Lif och Mats Jensen

Stort grattis till Nybyggeskolans Astrid Eriksson!

Stort grattis säger vi på Nybyggeskolan till Astrid Eriksson i 9e1 som idag fick ta emot honnörspremiet ur fonden Fru Margit Zetterlunds minne, utdelat av Barn- och utbildningsförvaltningen! 

Motiveringen löd:

"Astrid är en fantastisk tjej på alla sätt och vis. Hon är mycket studiemotiverad och har fina betyg, i samtliga av skolans ämnen. I ämnena historia och religion så har hon en bred kunskap och hon argumenterar, resonerar och ser samband mellan både stora och små händelser som skett och som sker i världen.

Astrid har en gedigen förmåga att se de ensamma ungdomarna på skolan, oavsett ålder, kön, sexualitet, hudfärg och så vidare. Hon tar sig an dessa genom att samtala och finnas där för dem. Hennes mjuka och väna framtoning gör att hon är omtyckt bland sina vänner och hennes goda hjärta gör att hon har många sådana."

Nybyggeskolan vann låtskrivarfestival

Sto grattis till våra elever i nian som deltog i Västerås niors låtskrivarfestival och vann! Igår framförde de låten "Make me smile" och tävlade i konserthuset. Idag intervjuades de av P4 Västmanland. Klicka på länken nedan för att lyssna på låten.

Nybyggeskolan vann låtskrivarfestivalen 2016

Nybyggeskolan på Facebook

Nybyggeskolan har en egen sida på Facebook. Klicka på länken nedan för att hitta till sidan.
Nybyggeskolan på Facebook

Det svenska skolsystemet för nyanlända

Skolverket har tagit fram en webbplats som förklarar det svenska skolsystemet för nyanlända elever. Sidan finns översatt till 13 olika språk, bland andra arabiska, persiska, polska, somaliska och thailändska.
Den svenska skolan för nyanlända

 -