Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information -  - 
Önstaskolan - Bsta mjliga mte - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sk -  |  - English

 - 

Aktuellt

Rektor har ordet:

Information till elever och vårdnadshavare på Önstaskolan

I Västerås har det beslutats att elever i kommunala grundskolor ska gå kvar i sina mellanstadieskolor t o m år 6 och flyttas över till högstadieskolorna först när de börjar år 7. Denna förändring kommer för Önstaskolans del genomföras inför läsåret 2018-19.

Det här gör att elevantalet på Önstaskolan minskar jämfört med idag och därför ser vi över skolans organisation. Ett led i detta är att vi kommer att gå från 4 till 3 arbetslag och dessa kommer att vara åldersblandade – allt för att öka inkluderingen på skolan. Elever som börjar i år 7 kommer alltså ingå i ett arbetslag tillsammans med elever i en äldre årskurs.

En annan förändring är att vi kommer att utöka antalet paralleller i varje årskurs från dagens 4 till 5. Syftet med förändringen är att vi vill minska klasstorlekarna för att ge våra elever ökade förutsättningar att nå sina mål och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Vi inser att det här kommer att innebära lärarbyten för flera av våra elever, men vi strävar efter att minimera dessa så långt det går. Vi kommer samtidigt genomföra noggranna interna överlämningar mellan avlämnande och mottagande lärare/mentorer inför hösten, allt för att se till att omställningen blir så smidig som möjligt.

Eftersom vi gör om klasserna kommer alla elever få möjligheter att önska sig några kompisar som de vill fortsätta ha med sig i den nya klassen. Dessa önskemål kommer så långt som är möjligt att tillgodoses. För oss är det av yttersta vikt att eleverna får vara delaktiga så att de känner sig trygga i förändringen. Eftersom kunskapen om våra elever redan finns på skolan, så är vi övertygade om att detta kommer att öka möjligheterna att ge våra elever en ännu bättre undervisning.

Vi kommer att genomföra arbetet i månadsskiftet april/maj och alla elever kommer att få möjlighet att träffa sin nya klass och sina nya mentorer under en dag innan sommarlovet börjar.

Vi är övertygade om att denna omorganisation kommer att fungera väl och ge positiva effekter för såväl elever som personal. Om ni har några frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till nuvarande mentor.

Mer information kommer inom de närmaste veckorna.

Mer information kommer inom de närmaste veckorna.

Rektor Mats Jensen 021-39 76 90

Föräldrråd

Nästa föräldraråd, då rektor träffar klassernas representanter, hålls 9 april 18.30.

Nationella prov

Just nu är vi som alla andra skolor i Sverige inne i en period med nationella prov i flera ämnen. Dethär påverkar framförallt eleverna i åk 6 och 9 men även andra klasser t ex genom att de behöver byta salar.

Exakta tider för proven meddelas av respektive ämneslärare inför varje prov men provdatumen ser ut så här för åk 9:

npä 6

För åk 6:

npä6

Läs mera om de nationella proven här (Skolverkets webplats)

 

 -