Jag delar gärna med mig

 
 
Skolsidan!

Skolsidan är
Ett pedagogiskt verktyg som ger elever och personal i Västerås Stads skolverksamheter möjlighet att kommunicera via IT. Här kan personal och elever publicera och läsa information, delta i diskussioner, boka möten, skicka meddelanden, lämna in skolarbeten mm.
Det som lagras på detta sätt blir lätt tillgängligt, inte bara från skolans datorer utan även hemifrån
.

Logga in på Skolsidan

 

E-post genom Office 365
Alla elever och all personal har tillgång till e-post. E-postadressen är
fornamn.efternamn@skola.vasteras.se för lärare och fornamn.efternamn@live.vasteras.se för elever.
(epostadresser särskiljs med siffra efter förnamnet, exempel: johan3.karlsson)

Logga in på skol-eposten

 Kontakt

Clas Hedberg
Clas.Hedberg@vasteras.se
021 - 39 18 22

Magnus Kumlin
Magnus.Kumlin@vasteras.se
021 - 39 99 95

product image 2