Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Rådjurets förskola  - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Om Rådjurets förskola

Rådjurets förskola, sett från framsidan.

 

 -  

Om Rådjurets förskola

Rådjurets förskola ligger på Södra Gryta i Västerås. Förskolan har fem avdelningar, fördelade på två yngrebarnsavdelning, en mellanbarnsavdelningar, samt två äldrebarnsavdelningar. På Rådjurets förskola arbetar pedagogerna med åldersindelade barngrupper i miljöer som är anpassade för barnens ålder. På förskolan går cirka 90 barn och arbetar 17 medarbetare.

Fantastisk utemiljö

Rådjurets förskola är en förskola med fantastisk utemiljö och ljusa, trivsamma lokaler. Förskolan blev renoverad både ut- och invändigt 2008.

Förskolegården inbjuder till lek. Vi har en fin skogsbacke som inbjuder till fantasi och rörelse. På gården finns flera lekredskap som stimulerar till mångsidiga aktiviteter. Vi har närhet till naturen samt lekplatser och pulkabackar.

Förskolans avdelningar

Trollsländan och Myran heter avdelningarna för de yngsta barnen, cirka 1-3 år. På yngrebarnsavdelningen finns cirka 15 barn och 3 pedagoger på varje avdelning.

Lysmasken heter avdelningen för mellanbarnen. Åldern på barnen är mellan 2 till 4 år. På den avdelningen finns cirka 18 barn och 3 pedagoger per avdelning.

Biet och Syrsan är äldrebarnsavdelningarna för förskolans äldsta barn. Där finns cirka 20-23 barn och 3 pedagoger per avdelning.

 - Tillbaka  -    Upp  -