Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Rudbeckianska gymnasiet - till startsidan - 
Du är här Startsida -  / Om Rudbeckianska

Johannes Rudbeckius.
Johannes Rudbeckius, skolans grundare.

Proban. Sveriges enda bevarade skolfängelse.
Proban, det medeltida skolfängelset.

Gamla huvudbyggnaden.
Gamla Huvudbyggnaden, från 1855, återinvigdes efter renoveringen 2007.

 -  

Skolans historia

Rudbeckianska gymnasiet ligger på skolhistorisk mark. Här, vid Västerås domkyrka, har det bedrivits undervisning sedan 1200-talet. En skola omnämns i skrift första gången 1311 och den var tillsammans med skolorna i Uppsala och Linköping de första i Sverige. På den tiden var skolan en del av kyrkan. Här fick prästlärlingarna utbildning så att de sedan på olika sätt kunde tjäna kyrkan.

På samma skolområde vid kyrkan grundades Sveriges första gymnasium 1623. Biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius, hade imponerats av de gymnasier han sett i Tyskland och driftig som han var startade han en liknande skola i Västerås. Gymnasiet hade hög status och låg bara steget under universitetet i Uppsala. Prästutbildning var skolans främsta uppgift. Eleverna, som kallades djäknar, undervisades i teologi, fysik, matematik, grekiska, latin, logik, politik och hebreiska.

Undervisningen bedrevs i tre byggnader runt domkyrkan. En av byggnaderna finns kvar. På området fanns också en lägre skola, trivialskolan, och en flickskola. Skolans eget fängelse, Proban, är också bevarat. Här var det inte bara djäknar som fick avtjäna sina straff. Även lärare och till och med präster kunde hamna i Proban om de misskött sig.

De gamla byggnaderna ersattes 1855 av en ny ståtlig skolbyggnad, idag Sveriges äldsta fungerande gymnasiebyggnad. Idag är Rudbeckianska gymnasiet en modern skola i en traditionsrik miljö.

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -