Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Rudbeckianska gymnasiet - till startsidan - 
Du är här Startsida -  / Program / Wegas

 

 

 -  

Wegas

Nya annexet.

Vi erbjuder ett begränsat antal platser i verksamheten för elever med diagnos inom autismspektrat. Utbildningen på WEGAS är treårig.

De tre gymnasieåren utgår från elevens val vad gäller program och detta program utformas efter elevens behov och förutsättningar.

Eleven kan välja att läsa samtliga tre år på WEGAS och då utformas utbildningen, så långt det är möjligt, efter elevens önskemål.

Eleven kan också välja att läsa ett nationellt program, om eleven har godkända grundskolebetyg, eller valda delar av ett program. Eleven kan även kombinera studier på WEGAS med praktik.

Personal från WEGAS finns att tillgå vid behov av stöd i olika former, dock kan ej personlig assistent erbjudas.

Våra mål är att

  • ge våra elever en gymnasieutbildning med en personlig pedagogisk utformning
  • våra elever ska ha utvecklat kunskaper för fortsatta studier eller arbete efter avslutad gymnasieutbildning på WEGAS
  • efter våra elevers individuella förmåga och behov ge möjligheter till att utveckla ett så självständigt ungdoms/vuxenliv som möjligt.

Hur uppnår vi målen?

  • genom att ha god insikt och kunskap om den enskilde elevens behov och förutsättningar
  • genom att ha goda kunskaper om autism
  • genom kontinuerlig utbildning / fortbildning till hela personalgruppen
  • genom ett nära samarbete med vårdnadshavare/föräldrar
  • genom att den pedagogiska miljön anpassas efter individens behov och förutsättningar och de specifika ämnena likaså
  • genom att vi utformar handlingsplaner som innefattar kortsiktiga och långsiktiga mål
  • genom att vi har personal med expertkunskaper till exempel psykolog, specialpedagog, kurator, skolsköterska, lärare, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog.

Kontaktinformation

Har du några frågor så kan du vända dig till:

Mikael Berglund, verksamhetsledare/specialpedagog
0765-69 30 57
mikael2.berglund@vasteras.se

Mikael Blom, biträdande rektor
mikael.blom@vasteras.se

Skolledning

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -