Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Smålands förskola  - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Aktiviteter

Skapande

"Barn söker och erövrar kunskap genom lek,
socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."

Lpfö 98, rev. 2016, s.10

 -  

Skapande

På förskolan erbjuds barnen många tillfällen till skapande verksamhet.

Med skapande verksamhet avses:

  • rita och måla
  • klippa och klistra
  • sy och väva
  • snickra
  • arbeta med olika sorters lera och formbara material
  • arbeta med olika typer av pärlor
  • sång och musik
  • drama

Bild och form

Barnen har tillgång till skapande verksamhet på respektive avdelning.

Att förskolan består av avdelningar med åldersindelade grupper gör att material och redskap kan finnas framme och vara lättillgängliga för barnen. När allt material är synligt och tillgängligt för barnen blir det en insiprationskälla till skapande.

Att skapa i bild och form utmanar barnen att använda sin fantasi och skaparglädje. Barnen får också möjlighet att prova på olika material och tekniker.

Sång, musik och drama

Sång och musik är en viktig del av förskolans verksamhet. De gamla kända barnvisorna hjälper till att föra vårt kulturarv vidare. Nya sånger och sånger på andra språk, som finns representerade på vår förskola, berikar repertoaren.
Ibland möts alla barn på förskolan i gemensamma sångstunder.

Drama används ibland vid konflikthantering, där pedagogerna själva eller med hjälp av figurer, synliggör det som hänt. Efteråt samtalar barn och pedagoger tillsammans.

Drama används också för att ge liv åt sagoberättande där både pedagoger, barn och figurer kan agera.

Drama kan var en väg för barnen att våga träda fram i en annan roll.

 

 

 - Tillbaka  -    Upp  -