Hela anläggningen är anpassad för personer med funktionsnedsättning.  Ett exempel är att alla bassänger är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar med hjälp av lyftbord och annan lyftutrustning.