Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Elevstöd och elevhälsa

Tranellska gymnasiet

 

 -  

Specialpedagogens roll

Specialpedagogens uppdrag innebär att

  • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete

  • företräda elever i behov av särskilt stöd

  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön samt analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå

  • utreda elevers behov av särskilt stöd och extra anpassningar inom ordinarie undervisning

  • genomföra fördjupade pedagogiska utredningar samt vara ett stöd i utformandet av åtgärdsprogram

  • ge vägledning och konsultation till pedagogisk personal

  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljö

  • vägledning och motiverande samtal med elever


 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -