Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Program / Hotell, kök och bageri - yrkesintroduktionsprogrammet

En plåt med färdiggräddade smörgåsbullar.

 

 -  

Yrkesintroduktion mot hotell, kök eller bageri

Introduktionsprogrammet riktar sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Yrkesintroduktionen har tre möjliga utgångar;

  • Etablering på arbetsmarknaden
  • Studier på yrkesprogram
  • Studier inom vuxenutbildningen

De övergripande målen för yrkesintroduktion på Tranellska gymnasiet är att du som elev antingen ska få en anställning inom hotell, restaurang- eller bageribranschen alternativt bli behörig till det nationella Hotell- och turismprogrammet alternativt till Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Innehåll

Utbildningen är upplagd så att delar av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Du kommer vara 2-3 dagar per vecka på en arbetsplats.  Resterande dagar har du yrkesteori och praktiska genomgångar i skolan.  Du kommer även att läsa svenska, engelska och matematik antingen på grundskole- eller gymnasienivå, beroende på dina förkunskaper. Vi kommer även kunna erbjuda dig att läsa SO-ämnen som samhällskunskap, historia, religionskunskap och geografi.

 Som elev har du en individuell studieplan som visar vilka kurser som du ska läsa på grundskolenivå alternativt på gymnasienivå. När du blivit antagen på yrkesintroduktion kallas du och din vårdnadshavare för ett möte med rektor, mentor, studievägledare och praktiksamordnare för upprättandet av den individuella studieplanen. 

 Vid avslutade studier får du ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning du gått. I intyget framgår det vilka ämnen (grundskola) och kurser (gymnasiet) du fått betyg i.

Undervisningen kommer att bedrivas på heltid under max tre år. Utbildningen ger inte något examensbevis.

Arbeten som vi riktar utbildningen mot är enklare jobb inom hotell-, restaurang- alternativt bageribranschen.

Passar programmet

Programmet passar dig som lär dig bättre genom att praktiskt göra saker för att lära dig.  Utbildningen varvar arbetsplatsförlagt lärande (APL) med att vara i skolan och läsa kurser både teoretiskt och praktiskt. Du måste vara beredd på att två dagar per vecka är förlagt till något företag inom branschen.

Studietempot är anpassat efter varje individs inlärningsförmåga. Det viktiga under denna utbildning är att man klarar av att nå målen i de kurser som man har i sin individuella studieplan.

Vi vill göra vårt allra bästa för att ge dig som elev så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med dina studier. Vi har utbildade och kunniga lärare, specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare som kan ge dig det stöd och den hjälp du behöver.

APL

APL betyder arbetsplatsförlagt lärande.

Yrkesintroduktion är ett program där ungefär halva tiden är förlagd till arbetsplatser. Man gör vissa kurser eller delar av vissa kurser på arbetsplatserna. Du som söker till yrkesintroduktion kommer att ha 2-3 dagar per vecka förlagd till en arbetsplats.

 

Ladda ner Tranellskas programblad för yrkesintroduktionsprogrammet på länken nedan:

Introduktionsprogram 2016-2017.pdf

 

Kontaktinformation

Carina Westh, rektor

021-39 76 19
carina.westh@vasteras.se

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -