Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Så arbetar vi

Bild som symboliserar - Så arbetar vi

 

 -  

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Alla barn/elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Tranellska gymnasie- och gymnasiesärskola är en skola där elever utbildas för framtidens arbetsmarknad och där såväl elever som medarbetare trivs och känner sig trygga.

Den gemensamma plattformen för vårt värdegrundsarbete bygger på respekt, engagemang, samverkan och helhet. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Ta del av hela vår
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (pdf)

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -