Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Tritons -förskola - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Aktiviteter

Ett barn som leker med en tärning.

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter."

Lpfö 98, rev. 2016, s. 6

 

 

 -  

Lek och lärande

Leken är en av de viktigaste delarna i ett barns utveckling. Det är då de själva får använda sin fantasi och kreativitet.

När barnen leker använder de alla sina sinnen. De lär sig samspela, ta hänsyn och kommunicera med varandra. Barnen ställs inför olika problem i leken som de tvingas försöka lösa. I leken bearbetar barnen händelser och upplevelser från sitt liv. Ibland behöver vi vuxna stödja och inspirera barnen för att leken ska utvecklas.

Vi vill att förskolan ska var en trygg plats och en miljö där barnet kan känna lust att leka, utforska, känna nyfikenhet och få lust att lära sig ny saker.

Leken har en mycket viktig betydelse för lärandet. I leken främjas den sociala kompetensen genom att barnet får spegla sig i andra barns erfarenheter och upplevelser.

”Leken lär mycket mer än man kan informera.”
Lou Rossling

 

 

 

 - Tillbaka  -    Upp  -