Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Tritons -förskola - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Hälsa och miljö

En babiedocka och en tygdocka tillsammans i en dockvagn.

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen."

Lpfö 98, rev. 2016, s. 4

 

 -  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våra barn har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande behandling av något slag. Vi har en plan mot diskriminering och annan kränkande behandling som har till syfte att förebygga och motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling. Planen gäller kränkningar mellan barn såväl som mellan personal och barn.

Vi på Tritons förskola tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Den som uppger att hon/han har blivit kränkt måste alltid tas på allvar. Alla på förskolan har ansvar för att ta itu med kränkande behandling.

"Så som du själv vill att andra ska behandla dig, så ska du också behandla andra."

 

 - Tillbaka  -    Upp  -