Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Tritons -förskola - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Om Tritons förskola

Ett barn som leker med en färggrann boll.

"Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt."

Lpfö 98, rev. 2016, s. 7

 

 -  

En dag på förskolan

En dag i Tritons förskola rymmer det barnen vill och behöver. När vi vuxna bjuder in barnen att vara medskapare av och ha inflytande över sin förskola kan det bli riktigt spännande och roligt. Vi vuxna finns med som vägledare. Vi hjälper barnen sätta ord på och fördjupa sin förståelse av allt som händer omkring dem.

Vi följer barnens utforskande lek genom dokumentationer i Vklass och pedagogiska dokumentationer i vår förskola.

 

 

 

 

 - Tillbaka  -    Upp  -