Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Tritons -förskola - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Så arbetar vi

Ett gosedjur - en rosa elefant.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar."

Lpfö 98, rev. 2016, s. 5

 -  

Trygghet och trivsel

Förskolan ska arbeta för att på bästa sätt lägga grunden för ditt barns livslånga lärande. Barnen ska gå i en förskola med en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet – ett bra klimat underlättar lärandet. Inom Västerås stad Skolverksamheter arbetar vi systematiskt och långsiktigt med att skapa en trygg förskola för ditt barn.

De övergripande målen är att

  • alla barn ska uppleva att de går i en trygg förskola
  • alla medarbetare i förskolan ska uppleva att de arbetar i en trygg förskola
  • alla föräldrar ska uppleva att deras barn går i en trygg förskola.

Arbetet med trygghet och trivsel ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, och återfinns bland annat i planen mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet följs även upp och utvärderas via den årliga kvalitetsrapporten som görs på varje förskola.


För mer information, se:

 - Tillbaka  -    Upp  -