Hoppa till textinnehållet -  - Aktuell information - 
Till startsidan - Tritons -förskola - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Så arbetar vi

En vuxen som lär ett barn om en växt.

 

 -  

Vägledande samspel

I vårt värdegrundsarbete är det viktigt att vi har en bas att utgå från. Därför har vi börjat använda oss av ICDP, Vägledande samspel, i all handledning och i situationer då vi behöver vara tydliga med hur vi ska förhålla oss. ICDP grundar sig på barnkonventionen och passar därför väl för de värderingar som vi vill ska råda i vår förskola. Vi ser detta som ett långsiktigt och alltid förekommande arbete.

ICDP:s mål

Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn, barn sinsemellan och mellan vuxna. Det är ett samspelsprogram som grundar sig på vad som gynnar barns växande och lärande.

ICDP, International Child Development Programme, kan sammanfattas som ett relations- och resursorienterat förhållningssätt. Det innebär att barnet - precis som vuxna - är helt beroende av sin omgivning för att dom egna resurserna ska komma fram och kunna användas. (ur Vägledande samspel i förskolan; Gunilla Niss med flera.)

Läs mer om ICDP - ICDP:S webbplats

 

 

 

 

 - Tillbaka  -    Upp  -