Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information -  - 
Vallby förskola - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 

Modell av Vallby förskola

Vallby förskola

En ny förskola är under uppbyggnad och beräknas vara färdig för inflyttning hösten 2018. Det kommer att bli en så kallad konceptförskola med plats för 140 barn på åtta avdelningar, fördelat på två plan.

Idag är de tio barngrupperna fördelade mellan tre temporära lokaler, fem grupper i Vallby institutet på Svalgången 1, en på Vallbyskolan och fyra på Allmogeplatsen 38.

Förskolan har även en mobil avdelning som i dag nyttjas av de äldsta barnen.

I en kärleksfull, varm miljö ger vi barnen omvårdnad så de mår bra och är trygga för att kunna utforska, lära och tänka tillsammans med andra barn. Enligt läroplanen för förskolan har vi ett tydligt uppdrag att förena omsorg med utbildning. Vi skapar relationer som ger barnen trygghet i deras utforskande, lärande och tänkande.

Aktuellt

Pedagogisk idé

Med barnet i centrum arbetar vi utifrån från barnets behov av gemenskap, delaktighet och engagemang.
Läs hela vår pedagogiska idé:
Pedagogisk idé

 -