Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information -  - 
Viksängsskolan - Värdeord 1, värdeord 2, värdeord 3 - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  |  - English

 - 

Viksängsskolan

Viksängsskolan

Viksängsskolan är en av Sveriges största idrottsprofilskolor med idrott fyra gånger i veckan på schemat.
Vi är en årskurs 7-9 skola.
Våra verksamheter är grundskola med elever i årskurs 7-9 och grundsärskola med elever i årskurs 6-9.

Aktuellt

OBSERVERA!
Valet till Viksängsskolans idrottsprofiler är avslutat.

Ansökningsblanketterna till Viksängsskolans idrottsprofiler (dans, fotboll eller ishockey) skulle vara Viksängsskolan tillhanda senast fredagen den 16 november.
Detta val kunde göras av alla elever, i årskurs 6, som vid ansökningstillfället var folkbokförda i Västerås. Att i efterskott ansöka till en av våra tre idrottsprofiler är i dagsläget inte möjligt.

Valet till Viksängsskolans allmänna inriktning skulle göras fredagen den 14 december direkt till Placeringsenheten, Västerås Stad.
Detta sval kunde endast göras av elever, som vid ansökningstillfället gick i en F-6 skola och var folkbokförda i Västerås.


Är du är nyinflyttad till Västerås och önskar börja på Viksängsskolan? Eller vill du, som går i en skola med årskurser upp till årskurs 9 ansöka om att byta skola?

I Västerås hanteras ansökningarna till de kommunala skolorna inklusive Viksängskolans allmänna idrottsinriktning centralt via Placeringsenheten.
Mer om detta kan du läsa om på Västerås stads hemsida. Där hittar du även ansökningsblanketter.
Till höger under rubriken "Västerås stad informerar" i länken "Val av skola" kan du läsa om hur din ansökan kommer att behandlas.

Viksängsskolan har inte möjlighet att ge information om denna antagningsprocess.

Att söka till Viksängsskolan

 

 -