Hoppa till textinnehållet - Hoppa till aktuell information -  - 
Viksängsskolan - Värdeord 1, värdeord 2, värdeord 3 - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  |  - English

 - 

Viksängsskolan

Viksängsskolan

Viksängsskolan är en av Sveriges största idrottsprofilskolor med idrott fyra gånger i veckan på schemat.
Vi är en årskurs 7-9 skola.
Våra verksamheter är grundskola med elever i årskurs 7-9 och grundsärskola med elever i årskurs 6-9.

Aktuellt

Valet till Viksängsskolans idrottsprofiler
startar i september.

I månadsskiftet augusti/september skickar vi ut en inbjudan till informationsmöte till Viksängsskolans idrottsprofiler (dans, fotboll och ishockey).
Detta val kan göras av alla elever, i årskurs 6, som är folkbokförda i Västerås.

Valet till Viksängsskolans allmänna idrottsinriktning sker i samband med skolvalet som sker senare i höst/vinter. Inbjudan till detta informationsmöte skickas ut av Västerås Stad, Placeringsenheten, runt vecka 44. Detta val kan endast göras av elever, som går i årskurs 6, i en F-6 skola, och är folkbokförda i Västerås.


Är du är nyinflyttad till Västerås och önskar börja på Viksängsskolan? Eller vill du, som går i en skola med årskurser upp till årskurs 9 ansöka om att byta skola?

I Västerås hanteras ansökningarna till de kommunala skolorna inklusive Viksängskolans allmänna idrottsinriktning centralt via Placeringsenheten.
Mer om detta kan du läsa om på Västerås stads hemsida. Där hittar du även ansökningsblanketter.
Till höger under rubriken "Västerås stad informerar" i länken "Val av skola" kan du läsa om hur din ansökan kommer att behandlas.

Viksängsskolan har inte möjlighet att ge information om denna antagningsprocess.

Att söka till Viksängsskolan

 

 -