Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
Startsida -  / Praktisk information

En tom bänk får symbolisera frånvaro.

 

 -  

Frånvaroanmälan

Giltig frånvaro på grund av sjukdom meddelas alltid av vårdnadshavare, om möjligt före första lektionen till Vklass på telefon nummer 021-39 81 18 eller på webbplatsen genom BankID.
Instruktion om detta hittar du under "aktuellt" på startsidan.

Om eleven inte kan delta på ordinarie specialidrott på grund av exempelvis skada försöker man delta i annan aktivitet.
Se Viksängsnytt.

Om eleven inte kan delta på klassidrott skall ingen frånvaroanmälan göras. Eleven går till idrottslektionen och får vidare instruktioner av idrottslärare och får därmed närvaro.

Om frånvaron rings in måste det anmälas varje dag. Via webben går det att frånvaroanmäla för flera dagar i följd.

Ogiltig frånvaro redovisas på terminsbetyget. Systemet avrundar nedåt, det innebär att om det står en nolla för frånvaro så finns det frånvaro upp till en timme. Om det inte står någon siffra, innebär det att det inte finns någon frånvaro alls. Det är viktigt att vårdnadshavare loggar in i Vklass och följer sitt barns när- och frånvaro. För rättning av eventuellt felaktig frånvaro kontaktas undervisande lärare eller handledare. Rättning av frånvaro sker inte efter utdelat terminsbetyg.

Ledighet kan ej meddelas på detta vis. För information om ledighet se:
Praktisk information/Ledighet

 

 - Tillbaka  -    Upp  -