Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Så arbetar vi

EU-flaggan

 

 -  

Internationalisering

På Wijkmanska arbetar vi mycket med såväl internationella utbyten som internationella utvecklingsprojekt inom ramen för Erasmus+. Några av de största projekten hittar du kort information om nedan.

ICAROS

ICAROS är ett mycket stort internationellt utbyte som bekostas av EU-medel från Erasmus+. Här deltar fem skolor från olika delar av Europa: Lycée Saint Exupéry i Toulouse, IES Mar de Alboran i Estepona i Spanien, Paul-Julius-von-Reuter-Schule i Kassel, Ellinogermaniki Agogi i Aten och Wijkmanska gymnasiet. Wijkmanska gymnasiet är initiativtagare till och koordinator för hela projektet.

Elever vid partnerskolan I.E.S. Mar de Alboran i Estepona.
Elever vid partnerskolan I.E.S. Mar de Alboran i Estepona.


ICAROS innebär i korthet att elever från fem länder kommer att designa, producera och sedan använda drönare tillsammans. Drönarna kommer även att användas i undervisningen i andra ämnen för att skapa en ökad förståelse och motivation hos eleverna.

Projektet riktar sig till elever på Teknikprogrammet och är i huvudsak inriktat på att höja elevernas motivation och måluppfyllelse i olika ämnen genom att använda ämnesintegrerat, entreprenöriellt tematiskt lärande. Lärarna och eleverna på Wijkmanska kommer dels att samarbeta sinsemellan men en stor del av arbetet fokuseras på samarbete med lärare och elever på de andra deltagande skolorna.

Elever

- Eleverna arbetar med att hitta nya lösningar på verkliga problem genom att använda kunskaper från flera olika ämnen. Det blir ett äkta entreprenöriellt lärande där eleverna kommer att utveckla sina förmågor, förklarar Juan Bergdahl, internationell samordnare och projektledare för ICAROS vid Wijkmanska gymnasiet.

Ett flertal ämnesområden berörs av projektet, till exempel teknik, CAD, webbdesign, apputveckling, produktionsteknik, logistik, samhällsplanering och design. Projektspråket är engelska, vilket i sig utvecklar elevernas språkkunskaper.  En del av projektet handlar även om att använda innovativa webbverktyg för att öka elevernas lärande.

- I projektet designar och utvecklar eleverna drönare som sedan används även i andra skolämnen.  Användningsområdena för drönarna varierar mellan länderna., säger Juan Bergdahl, Drönarprojektet pågår under två år och omfattar, förutom arbete på lektionstid på den egna skolan, gemensamt montage och flygtester av drönarna i Toulouse.

Besök av svenska skolrepresentanter på Airbus i Toulouse.
Besök av svenska skolrepresentanter på Airbus i Toulouse.

WHY – We hear you

WHY står för We Hear You. Det är ett tvåårigt verksamhetsövergripande projekt med flera deltagande gymnasieskolor i Västerås. Projektet startade hösten 2017 och syftar till att utveckla metoder och verktyg för att öka inkludering, demokratisk dialog. Samtidigt ska projektet minska antalet elever som i förtid avslutar sin gymnasieutbildning och bidra till ökad delaktighet för elever i skolan.

Belgien, Nederländerna, England, Italien och Grekland och Sverige deltar i projektet. I Västerås deltar Wijkmanska, Rudbeckianska, Widénska, representanter för elevhälsa och Ungdomsdialog.

TEMP

TEMP har precis framgångsrikt avslutats. En ny projektansökan kommer att göras till våren för att kunna fortsätta och bygga vidare på projektet. Projektet handlar om matematik och IKT och har involverat ett flertal skolor i Västerås, där Wijkmanska är en. Våra internationella samarbetspartners är Rumänien och England.

Building Bridges

Building Bridges handlar om att elever på gymnasieskolor i Västerås genomför delar av sin APL (arbetsplatsförlagd utbildning) i ett annat europeiskt land. För Wijkmanskas räkning handlar det om att elever på El- och energiprogrammet samt Industritekniska programmet genomför APL i Estepona i Spanien och Toulouse i Frankrike.

För mer information om skolorna i Estepona och Toulouse, se nedanstående länkar.

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -