Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Program

Teknikcollege

 

 -  

Digital produktionstrainee - ny satsning från och med hösten 2019

Digital produktionstrainee är en ny satsning där Wijkmanska gymnasiet samarbetar med ABB, Bombardier och Westinghouse. De elever som startar under hösten 2019 kommer att kunna ansöka om att få läsa Digital produktionstrainee. Det innebär högre studietakt men många chanser till praktisk erfarenhet och möjligheter att skapa dina egna nätverk.

Digital produktionstrainee är ett utökat program som ligger utöver det ordinarie programmet du läser. De extra kurserna som ingår i Digital produktionstrainee är framtagna och matchade utifrån företagens behov av framtida kompetens. Med mer arbetsplatsförlagt lärande och chans till att arbeta extra på lov så kommer du tidigt att kunna bygga upp ditt nätverk för framtiden. Digital produktionstrainee ger också fördelen att ännu mer varva dina teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet. När du sedan tar studenten har du mycket goda chanser till att få jobb.

Möjligheten att ansöka till Digital produktionstrainee har du på alla Wijkmanskas program: El- och energi, Industritekniska och Teknikprogrammet.

Så här kommer det gå till att ansöka om att få läsa Digital produktionstrainee

Du kommer att börja som vanligt på ditt ordinarie program till hösten. Under höstterminen kommer du få mer information om vad det innebär att läsa utökat program (Digital produktionstrainee), därefter väljer du om du vill ansöka till det eller inte. När ansökan har kommit in från dig är det rektorn som fattar beslut om du anses ha möjlighet att klara av de extra studierna som medföljer. Därefter får du ett beslut om du läser det utökade programmet eller det ordinarie programmet.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningen

Wijkmanska är redan idag med i Teknikcollege. Det är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Grundstenen i konceptet är åtta kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har. Bakom certifieringen står Industrirådet. I och med Digital produktionstrainee stärker vi upp Teknikcollege med fler företag där den gemensamma visionen är att skapa Sveriges bästa teknikcollege.

Digital produktionstrainee i korthet

  • Chans att arbeta extra på lov.
  • Mer arbetsplatsförlagt lärande för dig som läser Industritekniska programmet eller El- och energiprogrammet.
  • Arbetsplatsförlagt lärande även för dig som läser Teknikprogrammet.
  • Många tillfällen att bygga upp ditt eget nätverk och knyta värdefulla kontakter.
  • Du kombinerar dina teoretiska kunskaper med praktisk erfarenhet.
  • Du läser 500 poäng extra under din studietid. Kurserna har matchats utifrån vilka kompetenser som företagen behöver ha hos sina anställda i framtiden.
  • Stora chanser att få arbete direkt efter studenten.

Digital produktionstrainee på Wijkmanska

 

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -