Hoppa till textinnehållet -  - Tilll startsidans aktuella information - 
Startsida - 
Anpassa -  | Kontakt -  | Webbkarta -  | Sök -  | English - 
 Startsida -  / Program

logotyp för gymnasireformen

 

 -  

Program

Wijkmanska gymnasiet erbjuder följande program:

  • Teknikprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • Industritekniska programmet

Nyhet! Digital produktionstrainee på alla våra program

Wijkmanskas program har som ambition att från och med hösten 2019 kunna erbjuda traineeplatser i samarbete med flera företag – från små nischade teknikföretag till stora internationella. Du börjar på ditt ordinarie program och under höstterminen ansöker du om att läsa ytterligare kurser som Digital produktionstrainee innebär. Eftersom du då läser extra poäng behöver du klara en högre studietakt. Den bedömningen gör skolan under hösten då du går i årskurs 1. Fördelen är att kurserna som ingår i Digital produktionstrainee är framtagna och matchade utifrån företagens behov av framtida kompetens. Du som elev får också kontakt med företag inom branschen genom bland annat mer yrkespraktik (APL), möjligheter till sommarjobb och extraarbete på övriga lov.

Observera! Detta gäller under förutsättning att beslut fattas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och att ett samverkansavtal skrivs på av berörd nämnd och företagen under våren 2019.

Läs mer om Digital produktionstrainee i menyn till vänster.

Kvalitetscertifiering via Teknikcollege och Eltekniskt gymnasium

Wijkmanskas alla program är kvalitetssäkrade via antingen Teknikcollege eller Eltekniskt gymnasium.

Via Teknikcollege samverkar kommuner, utbildningsanordnare och företag för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Bakom certifieringen står Industrirådet.

Via Eltekniskt gymnasium kan du söka ett yrkescertifikat enligt Elbranschens Centrala Yrkesnämnd (ECY) branschkrav. Läs mer under
El- och energiprogrammet

 - TillbakaTillbaka  -    UppUpp  -